Archäologie in der Höhle

Graditeljska cjelina Vavedenja Bogorodice u Zavali

Prvi put se u povijesnim izvorima spominje početkom XVI stoljeća. Freske iz XVII.st.smatraju se najkvalitetnijim slikarskim ostvarenjem u BiH, nastalim u vrijeme osmanske vladavine.

Velja gradina, Zavala, Ravno

Povijesna gradina s ostacima suhozida iz brončanog ili željeznog doba smještena iznad sela Zavala u pravcu Golubinca.

Crkvina, Zavala, Ravno

Arheološki ostaci predromaničke crkve, posvećene sv. Petru. Jednobrodna građevina s četvrtastom apsidom, dimenzija 13,60 x 6,20. Prigodom arheoloških straživanja 1957. godine otkriveni su kameni pluteji s motivima euharistije s prikazom ptica koje piju vodu iz kaleža, iznimne umjetničke vrijednosti, danas u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Na istom lokalitetu se nalazi nekropola sa 28 ranije evidentiranih stećaka.

Vjetrenica, Zavala, Ravno

Na samom ulazu se nalazi grobnica datirana u XV. dijelom ukopana u živu stijenu, s dva reljefa s prizorima lova i viteškog turnira iznad nj. Prije preuređenja tog prostora nalazili su se ulomci prapovijesne ili srednjovjekovne keramike. Najnovijim istraživanjima utvrđeni su arheološki nalazi u špilji, komad keramike i koštana igla, a na ulazu u Vjetrenicu bio je sagrađen ljetnikovac.

Orlovica, Zavala, Ravno

Ispred ulaza u špilju Orlovica nađen je kasnosrednjovjekovni groba dublje u unutrašnjosti špilje ima ulomaka brončanodobne keramike.

Gradina, Golubinac, Ravno

Na prostoru Bobanskih brda nalazi se prapovijesna gradina iz brončanog ili željeznog doba.

Pasi, Golubinac, Ravno

Kasnoantička-ranokršćanska grobnica na svod smještena otprilike na sredini između crkve i groblja s lijeve strane ceste od Zavale prema belenićima. Svod grobnice rađen od pritesanog kamena, vezan žbukom, urušen je, a očuvan je ulaz s pragom i vratima.

Golubinac, Golubinac, Ravno

Uz katoličku crkvu i groblje smješteno je šest stećaka.

Gradina, Orahov Do, Ravno

Prapovijesna gradina iznad sela s ostacima suhozida iz brončanog ili željeznog doba.

Donje polje, Orahov Do, Ravno

Nekropola s pet stećaka.

Kijev Do, Kijev Do, Ravno

Nekropola s oko 30 stećaka uz katoličku crkvi u groblje.

Gradina, Čvaljina, Ravno

Prapovijesna gradina sa slabo očuvanim ostacima suhozida iz brončanog ili željeznog doba s površinskim nalazima ulomaka prapovijesne keramike. Smještena je na brijegu iznad sela.

Groblje, Belenići, Ravno

U aktivnom groblju ispred crkve sv. Ilije u Belenićima nalazi se nekropola stećaka.

Eine mystische Welt - zum Greifen nah

Regeln der Höhle

  1. Tragen Sie bitte stets lange Hosen, sowie festes Schuhwerk. Sandalen, sowie Schuhe, bei denen Rutschgefahr besteht, sind strengstens untersagt.
  2. Halten Sie sich bitte stets in der Nähe des Fremdenführers und Ihrer Gruppe auf.
  3. Sollten Sie sich übermüdet oder unwohl fühlen, teilen Sie dies bitte umgehend dem Fremdenführer mit.
  4. Bitte hinterlassen Sie keinen Müll wärend ihres Aufenthaltes. Seien Sie sich dessen bewusst, dass die Vjetrenica-Höhle ein Ökosystem von höchstem Wert darstellt.
  5. Der Zutritt ist für Haustiere nicht gestattet.
  6. Entwenden Sie bitte keine Requisiten aus der Höhle!
  7. Kindern unter 4 Jahren, sowie Personen, die sich in engen Räumen unbehaglich fühlen und Personen mit erschwerten Möglichkeiten der körperlichen Fortbewegung raten wir von einer Höhlenbesichtigung ab.
  8. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Wissenswertes über die Vjetrenica-Höhle

#1 der Welt
in der biologischen Vielfalt
7,014m
Gesamtlänge
der Kanäle
600m
fertiggestellter
Gehwege
11.6°C
jährliche Durchschnittstemperatur
Enjoy the best things to see in Zavala with a plan including Vjetrenica

Diese Website verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies.