NOTICE
From April 15, 2022 , the border crossing Orahov Do-Slano is open for international passenger traffic.

Archaeology around the cave

Graditeljska cjelina Vavedenja Bogorodice u Zavali

Prvi put se u povijesnim izvorima spominje početkom XVI stoljeća. Freske iz XVII.st.smatraju se najkvalitetnijim slikarskim ostvarenjem u BiH, nastalim u vrijeme osmanske vladavine.

Velja gradina, Zavala, Ravno

Povijesna gradina s ostacima suhozida iz brončanog ili željeznog doba smještena iznad sela Zavala u pravcu Golubinca.

Crkvina, Zavala, Ravno

Arheološki ostaci predromaničke crkve, posvećene sv. Petru. Jednobrodna građevina s četvrtastom apsidom, dimenzija 13,60 x 6,20. Prigodom arheoloških straživanja 1957. godine otkriveni su kameni pluteji s motivima euharistije s prikazom ptica koje piju vodu iz kaleža, iznimne umjetničke vrijednosti, danas u Muzeju Hercegovine u Trebinju. Na istom lokalitetu se nalazi nekropola sa 28 ranije evidentiranih stećaka.

Vjetrenica, Zavala, Ravno

Na samom ulazu se nalazi grobnica datirana u XV. dijelom ukopana u živu stijenu, s dva reljefa s prizorima lova i viteškog turnira iznad nj. Prije preuređenja tog prostora nalazili su se ulomci prapovijesne ili srednjovjekovne keramike. Najnovijim istraživanjima utvrđeni su arheološki nalazi u špilji, komad keramike i koštana igla, a na ulazu u Vjetrenicu bio je sagrađen ljetnikovac.

Orlovica, Zavala, Ravno

Ispred ulaza u špilju Orlovica nađen je kasnosrednjovjekovni groba dublje u unutrašnjosti špilje ima ulomaka brončanodobne keramike.

Gradina, Golubinac, Ravno

Na prostoru Bobanskih brda nalazi se prapovijesna gradina iz brončanog ili željeznog doba.

Pasi, Golubinac, Ravno

Kasnoantička-ranokršćanska grobnica na svod smještena otprilike na sredini između crkve i groblja s lijeve strane ceste od Zavale prema belenićima. Svod grobnice rađen od pritesanog kamena, vezan žbukom, urušen je, a očuvan je ulaz s pragom i vratima.

Golubinac, Golubinac, Ravno

Uz katoličku crkvu i groblje smješteno je šest stećaka.

Gradina, Orahov Do, Ravno

Prapovijesna gradina iznad sela s ostacima suhozida iz brončanog ili željeznog doba.

Donje polje, Orahov Do, Ravno

Nekropola s pet stećaka.

Kijev Do, Kijev Do, Ravno

Nekropola s oko 30 stećaka uz katoličku crkvi u groblje.

Gradina, Čvaljina, Ravno

Prapovijesna gradina sa slabo očuvanim ostacima suhozida iz brončanog ili željeznog doba s površinskim nalazima ulomaka prapovijesne keramike. Smještena je na brijegu iznad sela.

Groblje, Belenići, Ravno

U aktivnom groblju ispred crkve sv. Ilije u Belenićima nalazi se nekropola stećaka.

A mystical world open to all of us

Cave Rules

 1. Please be advised to wear long trousers as well as sturdy shoes. You should neither wear flip-flops nor shoes that have a high risk of slipping.
 2. Always be located in the vicinity of your tour guide and stick to your group - do not leave them.
 3. In case you are feeling tired, please notify the tour guide immediately.
 4. Please do not leave any waste, always bear in mind that you are located in a protected eco-system of great value.
 5. Pets are not allowed to enter the cave.
 6. Please do not take requisites out of the cave!
 7. We strongly disadvise visits for children under the age of 4, persons who suffer from claustrophobia as well as those who have difficulties in physical movement.
 8. Thank you for your understanding!

Interesting facts about the Vjetrenica cave

World's #1
in biodiversity
7,014m
total channel length
600m
total tour paths
11.6°C
average annual temperature

What our visitors say

 • Jan Skov

  Thank you for the very nice guidance you gave us in the cave of Wednesday. It is truly a remarkable and interesting place that deserves many visitors. My wife and I are very impressed and Nikolina was so surprised to find this beautiful place so close to where she lives. She took a lot of pictures from Popovo Polje and is going to find out all about it - she says :-)

Enjoy the best things to see in Zavala with a plan including Vjetrenica

Emergency procedure

In our Emergency procedures brochure you can find out evacuation information in cases of power outage, fire, earthquake...
Download the brochure here!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.