I valori culturali e storici

I valori culturali e storici

Na privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH na području Općine Ravno nalaze se:

 • Crkva sv. Mitra sa starim grobovima, Ravno
 • Crkva sv. Roka, Trebinja
 • Manastir Zavala, Zavala
 • Crkva sv. Petra - ostaci katoličke crkve, Zavala

Prapovijesno razdoblje zasada obilježavaju slučajni nalazi keramike (Vjetrenica, Orlovica) i nalazišta brončanog i željeznog doba s karakterističnim naseljima- gradinama i grobovima u obliku kamenih humaka-gomilama.

Bez sustavnih istraživanja teško je bliže datirati gradinska naselja kojima je zajedničko položaj na uzvisini, zaštićenost suhozidom i pojava tzv. gradinske keramike.

Na gradinama se često kontinuitet života može pratiti od brončanog i željeznog doba do uspostave rimske vlasti.Gradinska naselja su evidentirana u Čvaljini, Orahovom Dolu, Golubincu i Zavali.

Nalaz kasnoantičke- ranokršćanske grobnice u Golubincu svjedoči o kontinuitetu naseljavanja ovog prostora.

Najviše materijalnih svjedočanstava na ovom području ostavilo je srednjovjekovno razdoblje i to u vidu grobova pod stećcima.

Većina stećaka je kvalitetne obrade i raznovrsne ornametike što svjedoči o visokim duhovnim i materijalnim dometima srednjovjekovnog stanovništva, a njihova brojnost ukazuje na značajniju naseljenost ovog kraja u predtursko doba.

Zastupljeni su svi karakteristični oblici ove vrste kamenih nadgrobnih spomenika, od amorfnih primjeraka do vrhunski obrađenih sanduka, sljemenjaka i ploča, uz raznovrstan repertoar motiva.

Nekropole stećaka s ovog područja su Zavala - Crkvina, Belenići - Groblje, Kijev Do - Groblje, Orahov Do - Donje polje, Golubinac - Groblje, te srednjovjekovni grobovi ispred spilja Vjetrenice i Orlovice, sa oko osamdeset spomenika.

Na položaju Crkvina u Zavali nalaze se arheološki ostaci predromaničke crkve, po tradiciji posvećene sv. Petru. Ima status nacionalnog spomenika BiH.

Manastirska crkva Vavedenja Bogorodice u Zavali je graditeljska cjelina koja se sastoji od crkve sa zvonikom, podzida s pristupnim tunelom i terasom, novog konaka, čatrnje, stare škole i pećina (isposnica).

Ima status nacionalnog spomenika BiH.

Il mondo mistico è aperto a tutti

Regole grotta

 1. Nosite duge hlače i planinarske cipele. Nikako sandale ni cipele koje se kližu.
 2. Uvijek budite uz vodiča, ne udaljavajte se od grupe.
 3. Ako se osjećate umorno, obavijestite vodiča.
 4. Ne ostavljajte smeće, ne zaboravite da je zaštićeni ekosustav visoke vrijednosti.
 5. Nije dopušteno uvesti ljubimce.
 6. Ne uzimajte rekvizite iz špilje!
 7. Ne preporučuje se posjet djece mlađe od 4 godine, osoba s klaustrofobijom i onih s poteškoćama u kretanju.
 8. Zahvaljujemo na razumijevanju!

Curiosità su Vjetrenica grotta

#1 al Mondo
per la biodiversità
7,014m
la lunghezza totale dei canali
600m
sentieri per escursioni
11.6°C
temperatura media annuale
Enjoy the best things to see in Zavala with a plan including Vjetrenica